شرکت تولیدی و صنعتی روی گستر جم هم اکنون با تولید سه نوع (Grade) اکسید روی در خدمت صنایع و تولیدکنندگان محترم داخلی و خارجی می باشد.
شرکت تولیدی و صنعتی روی گستر جم در فرآیند تولید محصولات خود دارای دو مزیت نسبی می باشد.اول اینکه با بهره گیری از تکنولوژی روز قادر به کوتاه نمودن پروسه تولید خود گردیده و بدین شکل با افزایش بهره وری هزینه های مازاد تولید را به حداقل تقلیل داده است و دوم آنکه با تفکیک تخصصی محصولات تولیدی هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت توانسته است انتخابی مطمئن جهت مشتریان محترم خود باشد.
 

 اکسید روی